لینک های دسترسی

تعداد تلفات اهالي عراق بعد از کاهش طي شش ماه، در ماۀ فبروري بلند رفت.


حکومت عراق ميگويد تعداد اهالي که در ماۀ فبروري کشته شدند ۳۰٪ بيشتر از ماۀ گذشته بود.

ارقامي که امروز توسط وزارت هاي دفاع، صحيه و داخلۀ عراق منتشر شد، نشان ميدهد که در ماۀ فبروري حد اقل ۶۳۰ تن از اهالي کشته شدند، در حالي که اين رقم در ماۀ جنوري ۴۵۰ نفر بود.

چندين بم گزاري انتحاري در قسمت بلند بردن تلفات ماهانه کمک کرد. مقامات ايالات متحده و عراق القاعده در عراق را مسؤل بسياري از حملات اخير خوانده اند.

در يک انکشاف ديگر، مقامات نظامي ايالات متحده ميگويند قواي ائتلاف يک رهبر مظنون القاعده را دستگير کرده اند که به کوشش جهت استخدام زنان براي اجراي حملات انتحاري بوسيلۀ واسکت ها انفجاري، مظنون است. يک بيانيه حاکيست که شخص مظنون در نظر داشت تا از خانمش و يک زن ديگر در حملۀ بعدي بم گزاري انتحاري استفاده کند.

XS
SM
MD
LG