لینک های دسترسی

ايران و روسيه  - معاملۀ فروش طيارات


مقامات امور هوانوردي روسيه مي گويند ايران خريداري ۱۰۰ طياره را در جريان ده سال آينده از روسيه مورد غور قرار داده است.

يک نطاق کارپوريشن متحد طيارات روسيه امروزگفت ، روسيه وايران موافقتنامۀ را امضا کرده اند که علاقمندي ايران را درمورد خريداري طيارات تي يو ۲۰۴ و تي يو ۲۱۴مسافر بري نشان ميدهد.

نطاق گفت که قرار داد نهايي شايد در سال ۲۰۰۹ امضا شود و انتقال آن طيارات در سال ۲۰۱۰ آغاز خواهد شد. مقامات گفتند که اين معاملۀ فروش شايد بيش از دو اعشاريه پنج مليارد دالرعايد داشته باشد.

ماسکو روابط نزديک با تهران را حفظ کرده و در اعمار کارخانۀ انرژي ذروي ايران در بوشهر کمک ميکند.

XS
SM
MD
LG