لینک های دسترسی

مذاکرات ناتو روی موضوع افغانستان و توسعه ناتو متمرکز است


وزراي خارجه ناتو امروز پنجشنبه در بروکسل روي ضرورت براي عساکر بيشتر به افغانستان و اميدواري سه کشور بالقان مباحثات شانرا اغاز ميکنند.

کانداليزا رائيس وزير خارجه ايالات متحده و ديويد ملي بند وزير خارجه برتانيه ميگويند که انها مطمئن هستند که کشور هاي عضو ناتو براي بخشهاي پر آشوب جنوب افغانستان، عساکر بيشتر تهيه خواهند کرد.

اين تعهد به تعقيب تهديد هاي از جانب کانادا صورت گرفته است. کانادا گفته است عساکر خود را از مناطق پر آشوب جنوب افغانستان، در صورتي بيرون ميکشد که کشور هاي عضو ناتو عساکر کافي محاربوي براي بخشهاي پر آشوب جنوب افغانستان، تدارک ننمايند.

کانادا، برتانيه و هالند با ايالات متحده يکجا شده و عليه طالبان در مناطق نا آرام جنوب افغانستان ميجنگند. وزراي خارجه ناتو همچنان روي شامل شدن سه کشور بالقان يعني کروايشيا، البانيا و مقدونيه به اين سازمان، بحث نمودند.

XS
SM
MD
LG