لینک های دسترسی

'شورشيان افغان از آنچه فکر میشد، بيرحم تر اند'


يک مامور عاليرتبۀ سازمان ملل خواستار تعين بهتر اهداف ماموريت ملل متحد در افغانستان شده و گفته است که شورشيان طالب از آنچه توقع ميرفت بدتر بوده اند.

ژين ماری گوی هينو، يک مامور عاليرتبۀ نگهبان صلح ميگويد شورشيان افغان از آنچه بسياری ها در افغانستان ديده و فکر آنرا نموده بودند، بيرحم تر و مرتجع تر اند.

او امروز به شورای امنيت ملل متحد گفت جامعۀ بين المللي در مورد افغانستان هميشه متحد نبوده است.

او علاوه نمود در جهت با ثبات سازی آن کشور، به هم آهنگی بهتر با قوای ناتو و حکومت افغانستان، ضرورت است.

در عين زمان، ايطاليا مسودۀ فيصله ايرا به اعضای شورای امنيت توزيع نمود که در آن دوام ماموريت سازمان ملل متحد، ذکر گرديده است.

در مسوده همچنان شرح وظايف نمايندۀ خاص ملل متحد به افغانستان شامل است که اين وظيفه برای انسجام و سازمان دهي پروژه های مختلف انکشافی طرح ريزي شده است.

XS
SM
MD
LG