لینک های دسترسی

بش: از پيشرفت در عراق خشنود است و بايد کار بيشتري انجام يابد.


جورج بش، رئيس جمهور ميگويد از اوضاع سياسي عراق، پنج سال بعد از تهاجم تحت رهبري ايالات متحده بران کشور، خشنود است ولي راضي نيست زيرا کار بيشتري بايد انجام يابد.

آقاي بش طي مصاحبه اي با شبکۀ خبري فارسي صداي امريکا گفت از مشاهدۀ يک جنبش ديموکراسي در عراق خشنود است.

اما او ميگويد يکي از مشکلاتي که کشور با آن مقابل ميباشد نفوذ منفي ايران است. او صدور اسلحۀ ايراني را که توسط افراطيون در داخل عراق استعمال ميشود، مثال داد.

رئيس جمهور ميگويد معتقد است که يک عراق صلح آميز بمصالح درازمدت مردم ايران خواهد بود.

قبلاً بروز چهارشنبه، آقاي بش بيانيه اي ايراد نموده از جنگ در عراق مدافعه کرده هشدار داد که خروج از عراق پيروزي دهشت افگنان خواهد بود.

آقاي بش در محضر کارمندان وزارت دفاع ايالات متحده گفت هرنوع کاهش در تعداد عساکر بر اساس مشورۀ قوماندان هاي ايالات متحده در عراق صورت خواهد گرفت.

XS
SM
MD
LG