لینک های دسترسی

يک عسکر ناتو در افغانستان کشته شد.


مقامات ائتلاف در افغانستان ميگويند از اثر انفجاري در يک گزمۀ ناتو در جنوب افغانستان يک عسکر آن قوا کشته شد.

مقامات گفتند اين حمله بروز پنجشنبه رخ داد ولي مليت عسکر را افشا نکردند.

همچنان بروز پنجشنبه، شوراي امنيت ملل متحد موافقه کرد تا ماموريت ملل متحد را براي افغانستان براي يک سال ديگر تمديد کند.

اين تصويب شوراي ۱۵ عضوي توجه را بر بهبودي انسجام با حکومت افغانستان و قواي تحت رهبري ناتو که عليۀ شورشيان طالب ميجنگد، متمرکز ساخته است.

اين قطعنامه همچنان به کاي آيدي، دپلومات نارويژي، نمايندۀ خاص ملل متحد براي افغانستان صلاحيت ميدهد تا مستقيماً مساعدت کمک دهندگان بين المللي را براي حکومت افغانستان انسجام دهد.

عدم هم آهنگي بين ده ها ادارۀ کمک دهنده بناکامي پروژه هاي بازسازي منجر گرديده است.

ايالات متحده و برتانيه ازين قطعنامه ستايش کردند.

XS
SM
MD
LG