لینک های دسترسی

مالکي حمله بر تندروان شيعه را متوقف ساخت.


نوري المالکي، صدراعظم عراق بقواي خود هدايت داده تا حملات بر تندروان مظنون شيعه را متوقف سازند.

بيانيۀ امروزي همچنان براي کساني در خشونت هاي هفتۀ گذشته در بصره اشتراک داشتند عفو عمومي را اعلام کرد، در صورتي که سلاح شان را بزمين بگذارند. آقاي مالکي نگفت که اين پيشنهاد تا چه وقت اعتبار خواهد داشت. يک روز قبل ازان، آقاي مالکي گفته بود که در نظر دارد سرکوبي تندروان شيعه را توسط اردو در جنوب عراق با اقدام عليۀ ساير تندروان مسلح در بغداد و ساير بخش هاي کشور تعقيب نمايد.

شهر جنوبي بصره صحنۀ تصادمات مهلک اخير بين تندروان شيعه و افراد وفادار به مقتدي الصدر ملاي تندرو شيعه بود.

طبق بيانات منابع نظامي و پوليس عراق که بشرط عدم افشاي نام شان صحبت کردند، در جريان جنگ ها، طبق گزارش بيش از يک هزار عسکر و افراد پوليس عراقي از جنگ امتناع ورزيدند و يا مواضع شان را ترک نمودند.

امروز در يک واقعۀ جداگانه، پوليس عراق گفت يک بم گزار انتحاري حد اقل ۲۰ نفر را در مراسم تشييع جنازه در شمال بغداد بقتل رسانيده و بيش از ۲۰ تن ديگر را مجروح ساخت.

XS
SM
MD
LG