لینک های دسترسی

اعتراضات ضد چين در پاريس باعث خاموش شدن مشعل لمپيک شد


پوليس فرانسه هنگام حمل مشعل المپيک در جاده هاي پاريس، با در نظر داشت اعتراضات ضد چين، مشعل المپیک را براي مدت کوتاهي خاموش کرد و آنرا توسط يک بس انتقال داد.

شاهدان ميگويند پوليس در يک اقدام واضح براي انتقال مشعل دور از صدْ ها اعتراض کننده که سعي داشتند اين راه پيمايي رامتوقف سازند، مشعل را موقتاً خاموش کرده و آنرا توسط يک بس، در امتداد درياي سين انتقال دادند.

مشعل مدت کوتاهي بعد تر دوباره روشن گردید.

سه هزار پوليس پياده و سوار بر بايسکل امروز دوشنبه موظف شده بودند تا مشعل المپيک را از حملۀ مظاهره کنندگان حفاظت کنند.

XS
SM
MD
LG