لینک های دسترسی

خواست برغوتی، رهبر فلسطينی، در مورد صلح با اسرائيل


مروان برغوتي رهبر ارشد زنداني فلسطيني ميگويد، فلسطيني ها براي انجام مذاکرات صلح با اسرائيل آماده اند و از هردو جانب تقاضا کرد تا بزود ترين فرصت ممکنه بيک موافقۀ آتش بس نايل شوند.

برغوتي درخواستش مبني بر راه حل دو کشور را امروز پیشکش نمود. آن نامه امروز طی سي امين سالروز «جنبش صلح نو» توسط اعضاي آن، قرائت خواهد شد.

اين گروه، حامي صلح با فلسطينيان و مخالف اشغال اراضي فلسطيني ها توسط اسرائيل، ميباشد.

برغوتي بخاطر شموليت در حملات مرگبار بر اسرائيلي ها در جريان قيام سال ۲۰۰۰ فلسطيني ها، به پنج بار حبس ابد محکوم شده و زنداني ميباشد.

ايهود اولمرت صدر اعظم اسرائيل و محمود عباس رئيس اداره امور فلسطيني ها اخيراً مذاکرات صلح شان را سر گرفتند، مذاکراتی که هدف آن نيل بيک موافقۀ صلح تا ختم سال جاري ميباشد.

XS
SM
MD
LG