لینک های دسترسی

مشعل المپيک بدون اخلالي از تانزانيا گذشت


مشعل بدون اخلالي از دار السلام، پايتخت تانزانيا گذشت. اين يگانه توقف مشعل در قارۀ افريقا بود.

محمد شين، معاون رياست جمهوري تانزانيا امروز در آغاز دوش پنج کيلومتري در آن شهر در ساحل اوقيانوس هند، مشعل را روشن کرده و به سيف خطيب، عضو کابينه تحوبل کرد.

در قبال مظاهرات بطرفداري تبت در شهرهاي اروپائي و امريکائي، اين دوش ۲۵ کيلومتري به پنج کيلومتر کاهش داده شد.

آقاي شين گفت تانزانيا از المپيک بيجنگ حمايت کامل ميکند و ازينکه ميزبان مشعل بود افتخار ميکند.

قبلاً، ونگري ماتهاي، شهروند کينيا که برندۀ جايزۀ نوبل است ازين دوش خارج شده و نگراني ها را در مورد نقش چين در منازعه و تخطي ها از حقوق بشر در تبت، برما و منطقۀ دارفور سودان دليل آن خواند.

XS
SM
MD
LG