لینک های دسترسی

مصاحبه با مقاله نویس مشهور امریکایی در مورد پاپ و ادیان در امریکا


پاپ بنيدکت شانزدهم، امروز برای نخستین بار، بعد از انتخابش بحیث رهبر کاتولیکان جهان، به ایالات متحده مواصلت مینماید.

در مورد شخصیت پاپ و چگونگی عقاید در امریکا در برنامه امروز تلویزیون آشنا، خانم سلی کوین، خبرنگار و مقاله نویس مشهور روزنامهء واشنگتن پست و مجلهء نیوزویک، سخن گفته است که آنرا میتوانید...

سلی کوین در بخش انترنیتی خاص خود را در صفحه انترنیتی واشنگتن پست دارد.

آنرا میتوانید درین جا بیبینید.

XS
SM
MD
LG