لینک های دسترسی

هزاران نفر در صوماليه عليه بلند رفتن قيمت مواد غذايی شورش نمودند


شاهدان در صوماليه ميگويند که قواي امنيتي بر جمعيتي از مظاهره کنندگاني آتش گشودند که عليه بلند رفتن مواد غذائي در مقديشو اعتراض ميکردند.

حد اقل يک نفر کشته شده و چندين تن ديگر زخمي گرديده اند.

هزاران صوماليايي امروز دوشنبه دست به شورش زده و بخاطر گراني قيمت مواد غذايي، به جانب دکانداران مواد خوراکه در مقديشو سنگ پرتاب کردند.

مظاهره کنندگان بر دکانداران خشمگين بودند که آنها از دريافت بانک نوت هاي قديمي که مسوول تورم بسيار بلند مالي خوانده ميشود، اباء ميورزند.

اعتراض کنندگان گفتند، آنها همچنان بخاطر صعود شديد قيم مواد غذايي، سخت صدمه ديده اند. مظاهره کنندگان بر دکانداران مواد خوراکه فرياد زده و بر موتر ها و سرويس ها سنگ پرتاب ميکردند و تهديد مينمودند که مراکز داد و ستد و شغل و پيشه آنها را به آتش ميکشند.

يک ژورناليست که با آژانس خبري اسوشيتد پرس کار ميکرد گزارش ميدهد که وي ديده است يک تعداد از مردم درين شورشها زخمي شده اند.

آژانس خبري همچنان گفته است که صدها دکان و رستورانت در جنوب مقديشو دروازه هاي خود را از بيم غارت و چپاول بسته اند.

XS
SM
MD
LG