لینک های دسترسی

راکت بر دفتر بغداد بي بي سي اصابت کرد، جراحاتي را سبب نگرديد.


يک راکت بر دفتر بي بي سي در پايتخت عراق اصابت کرده بساختمان صدمه وارد کرد ولي جراحاتي وارد ننمود.

بي بي سي ميگويد که راکت شگاف بزرگي در بام عمارت در مرکز بغداد بوجود آورد.

قواي نظامي ايالات متحده ميگويد يک حملۀ راکت بروز پنجشنبه بر شهر صدر بغداد دو نفر را کشته و هشت تن ديگر را زخمي ساخت. قواي نظامي ميگويد قواي ائتلاف دو تندرو را که درين حمله دست داشتند، بقتل رسانيد.

حملات راکت در پايتخت از ماۀ مارچ باينطرف تشديد شد که نوري المالکي، صدراعظم، سرکوبي تندروان شيعه را هدايت داد.

در ساير خبرها، قواي نظامي ايالات متحده در عراق قبلاً در طول روز گفت که رهبر القاعده در عراق دستگير نشده است.

اردو گزارش قبلي سخنگوي وزارت داخلۀ عراق را تکذيب نمود که بروز پنجشنبه به تلويزيون دولتي عراق گفته بود ابوايوب المصري در حمله بر شهر موصل دستگير شده است.

XS
SM
MD
LG