لینک های دسترسی

نواز شريف ميگويد که حل منازعه قضات برکنار شده، کليد ديموکراسی است


نواز شريف شريک عمده حکومت ائتلافي پاکستان و صدر اعظم سابق آنکشور ميگويد حل منازعه فعلي روي انتصاب مجدد قضات، ليد عمده براي آينده اي ديموکراتيک آنکشور بشمار ميرود.

نواز شريف طي مصاحبه اي با صداي امريکا گفت که ناديده گرفتن موضوع تقرر مجدد قضاتي که از جانب پرويز مشرف رئيس جمهور پاکستان برکنار شده اند، در تاريخ سياسي اينکشور گناه عظيمي محسوب ميگردد.

حزب مسلم ليگ نواز، هنوز با حکومت ائتلافي که شريک ائتلاف آنست در مورد حل اين معضله که چگونه قادر شوند قضات را دوباره مقرر نمايند، به توافق نرسيده اند.

اين اختلاف آنها تهديدي به حکومت جديدا انتخاب شده محسوب ميشود.

XS
SM
MD
LG