لینک های دسترسی

چهار شنبه، ضرب العجل برای توافق گروه هاي متخاصم در لبنان


ميانجي هاي عرب روز چهار شنبه را بحيث ضرب العجل بين گروه هاي متخاصم لبنان تعين نموده اند تا به موافقه رسند و به کشمکش هاي سياسي چندين ماهه خاتمه دهند.

نماينده گان گروه مخالف حزب الله و حکومت طرفدار غرب، در جريان مذاکرات شان در دوها مرکز قطر امروز سه شنبه نتوانستند تا بريک پلان جهت تشکيل يک حکومت واحد موافقه نمايند.

احمد عبدالله ال محمود، وزير امور خارجهٌ قطر به خبرنگاران گفت ميانجي ها يک روز ديگر به آنها وقت داده اند تا يک پيشنهاد ديگرعرب را مورد بحث قرار دهند. و به اینگونه بتوانند لبنان را از حاشيهٌ يک جنگ داخلي نجات دهند.

مذاکره کننده گان لبنان از روز جمعه به اينسو به مذاکره پرداخته اند.

XS
SM
MD
LG