لینک های دسترسی

صفحۀ انترنت طرفدار شورشيان سري لانکا ميگويد اردو حد اقل ۱۷ نفر ملکي را کشته است.


يک صفحۀ انترنتي طرفدار شورشيان سري لانکا ميگويد يک بم گزاري قواي نظامي در شمال سري لانکا حد اقل ۱۷ نفر ملکي را هلاک ساخته است.

صفحۀ انترنتي «تامل نت» ميگويد يک واحد نفوذ عميق قواي نظامي در نزديک کيلينوچي، سنگر مستحکم ببرهاي تامل، مايني را در زير يک موتر منفجر ساخت. مقتولين اعضاي يک خانواده بودند و حد اقل شش طفل شامل آن بود.

يک سخنگوي قواي نظامي دست داشتن درين حمله را تکذيب کرده گفت عساکر سري لانکا دران منطقه فعاليت نميکنند.

اين حمله توسط ماين امروز در حالي صورت گرفت که شورشيان ببرهاي تامل بخاطر مرگ يک رهبر ارشد شورشيان که بروز سه شنبه از اثر يک حملۀ قلبي هلاک شد، سوگواري ميکنند.

امروز در يک انکشاف جداگانه، ژورناليستان در سري لانکا عليۀ اختطاف و حمله بر يک همکار شان که ميگويند از قواي نظامي انتقاد ميکرد، احتجاج مينمايند.

يک گروۀ مدافع حقوق وسايل نشراتي ميگويد افراد مسلح ديشب کيث نويار، معاون مدير مسؤل و مفسر نظامي هفته نامۀ انگليسي زبان نيشن را اختطاف کردند. او شديداً لت و کوب شده و متعاقباً در نزديک منزلش پرتاب گرديد.

XS
SM
MD
LG