لینک های دسترسی

پنج نفر در يک حمله مظنون فرقوي در پاکستان کشته شدند


مقامات پاکستان ميگويند که مردان مسلح ناشناس در يک حمله مظنون بر مسلمانان شيعيه پنج نفر را در شمالغرب پاکستان کشتند.

مقامات ميگويند که افراد پوليس و حد اقل سه تن از شيعيان در بين کشته شدگان امروز دوشنبه در شهرک ديره اسماعيل خان در ايالت صوبه سرحد پاکستان قرار دارند.

آنها ميگويند که مردان مسلح موتر سايکل سوار بر موتر قربانيان گلوله باري کردند. يک مامور پوليس که حمله کنندگان را تعقيب ميکرد نيزدرين حمله کشته شد.

در يک واقعه جداگانه و احتمالا يک حمله فرقوي ديگر در دره اسماعيل که در اوايل همين ماه صورت گرفت مردان مسلح سه مسلمان شيعيه را کشتند.

اکثر پاکستاني ها مسلمانان سني مذهب هستند اما شيعيان تقريبا بيست فيصد نفوس ۱۶۰ مليون نفري پاکستان را تشکيل ميدهند.

جوامع شيعيه و سني بطور عموم در صلح وصفا زندگي ميکردند اما تندروان هردو جانب اکنون بريکديگر حمله کرده و ازسالهاي ۱۹۸۰ به اين طرف تشدد هاي فرقوي را ببار اورده اند.

XS
SM
MD
LG