لینک های دسترسی

Breaking News

پنج نفر در يک حمله مظنون فرقوي در پاکستان کشته شدند


مقامات پاکستان ميگويند که مردان مسلح ناشناس در يک حمله مظنون بر مسلمانان شيعيه پنج نفر را در شمالغرب پاکستان کشتند.

مقامات ميگويند که افراد پوليس و حد اقل سه تن از شيعيان در بين کشته شدگان امروز دوشنبه در شهرک ديره اسماعيل خان در ايالت صوبه سرحد پاکستان قرار دارند.

آنها ميگويند که مردان مسلح موتر سايکل سوار بر موتر قربانيان گلوله باري کردند. يک مامور پوليس که حمله کنندگان را تعقيب ميکرد نيزدرين حمله کشته شد.

در يک واقعه جداگانه و احتمالا يک حمله فرقوي ديگر در دره اسماعيل که در اوايل همين ماه صورت گرفت مردان مسلح سه مسلمان شيعيه را کشتند.

اکثر پاکستاني ها مسلمانان سني مذهب هستند اما شيعيان تقريبا بيست فيصد نفوس ۱۶۰ مليون نفري پاکستان را تشکيل ميدهند.

جوامع شيعيه و سني بطور عموم در صلح وصفا زندگي ميکردند اما تندروان هردو جانب اکنون بريکديگر حمله کرده و ازسالهاي ۱۹۸۰ به اين طرف تشدد هاي فرقوي را ببار اورده اند.

XS
SM
MD
LG