لینک های دسترسی

بش در مورد تصميم برما مبنی بر تجديد دورهٌ قيد (آن سان سوچي) "عميقاً متاثر" است


رئيس جمهور بش مي گويد در مورد تصميم برما جهت تجديد دورهٌ قيد (آن سان سوچي) رهبر دموکراسي در برما که از سال ۲۰۰۳ تا کنون در منزل تحت نظارت بوده است، عميقاً متاثر است.

قصر سفيد امروز سه شنبه از حکومت برما خواست تا تمام زندانيان سياسي را رها نمايد و با (آن سان سوچي) و حزب سياسي اش به مذاکرات آغاز نمايد.

وزارت خارجهٌ امريکا ادامهٌ دورهٌ قيد آن سان سوچي را يک تصميم تاثر آور در مورد آزادي سياسي در برما خواند، ولي وعده نمود که اين حرکت تصميم امريکا را در قسمت کمک به مصيبت زده گان طوفان نرگس تغير نمي دهد.

چندين مقام رسمي برما امروز سه شنبه به منزل اين برندهٌ جايزهٌ نوبل رفته و وي را از اين خبر مطلع ساختند.

در مورد اينکه مدت تحت نظارت بودن وي در منزلش براي چه مدتي خواهد بود گزارشات ضد و نقيض موجود است.

اين رهبر شصت و سالهٌ مخالف حکومت از ماه مي سال ۲۰۰۳ تاکنون در منزلش تحت نظارت قرار داشته است. و در هژده سال گذشته، دوازده سال آنرا به اين صورت سپري نموده است.

XS
SM
MD
LG