لینک های دسترسی

پيروزي حزب محافظه کار نيکولا گروڤيسکی، صدر اعظم مقدونيه در انتخابات آنکشور


پيروزي حزب محافظه کار نيکولا گروڤيسکی، صدر اعظم مقدونيه انتخابات آنکشور در انتخابات پارلماني ايکه با يک برخورد مسلحانۀ مرگبار به خشونت گراييد و در آن گزارش هايي از تهديد و جعلکاري داده شد، حزب محافظه کار نيکولا گروڤيسکي صدر اعظم مقدونيه پيروز بدر آمد.

در حاليکه اکثر راي هاي شمرده شده است، نتايج نشان ميدهد که حزب محافظه کار وي بيش از نيمي از کرسي هاي پارلمان ۱۲۰ نفري آنکشور را در کنترول خواهد داشت.

ناظرين سازمان امنيت و همکاري اروپا گفتند که بدليل خشونت، تهديد و جعلکاري در صندوق هاي راي دهي در مناطق عمدتاً الباني نژاد، اين راي دهي معيار هاي بين المللي را بطور کامل برآورده نساخت.

در واشنگتن، چيز بيمر سخنگوي وزارت خارجه به خبرنگار سرويس مقدونيۀ صداي امريکا گفت که ايالات متحده بخاطر خشونت و عدم نظم عميقاً متأثر گرديده است.

وي از مقامات آنکشور خواست تا از چنين واقعات جلوگيري کند، آنهاييکه مرتکب چنين اعمال شده اند به پاي عدالت بکشاند و اطمينان حاصل کند که انتخابات مطابق قوانين آنکشور و معيارات بين المللي برگزار گردد.

مقامات مقدونيه ميگويند که آنها راي دهي را در ۲۲ ناحيۀ ايکه بخاطر خشونت روز يکشنبه مسدود باقي ماند دوباره داير خواهند کرد.

XS
SM
MD
LG