لینک های دسترسی

گیتس در کنفرانس وزرای دفاع ناتو در بروکسل - صحبت روی موضوع افغانستان


(رابرت گيتس) وزير دفاع ايالات متحده بروز هاي پنجشنبه و جمعه در کنفرانس وزراي دفاع ناتو در بروکسل اشتراک خواهد نمود تا در مورد نيرو هاي نظامي مستقر در افغانستان و ديگر موضوعات تاثير گذار بر کشور هاي ائتلافي مذاکره نمايد.

ناتو نقش عمدۀ را در پيمان پنج ساله بين حکومت کابل و جامعه بين المللي، افغانستان دارد. و اين پيمان اهدافي مربوط به مسايل امنيتي، اداره و انکشافات اقتصاد در آنکشور را تعين نموده است.

در جلسۀ ماه اپريل ناتو، رهبران جهان بر يک ديدگاه ستراتيژيک براي نيرو هاي کمکي امنيتي بين المللي يا (آيساف) در افغانستان، موافقه نموده و براي باقي ماندن دراز مدت در همکاري با افغانستان و همسايگان آن، خاصتاً پاکستان تعهد نمودند.

در کنفرانس مجوزه در بروکسل، انتظار ميرود وزراي دفاع، در مورد انتقال نوبتي قومانداني در جنوب افغانستان که در مبارزه با طالبان به مشکل مواجه است، مذاکره نمايند.

يک موافقه مقدماتي با هالند و بريتانيا، هر کدام از اين دو کشور را موظف به قومانداني يکساله اين منطقه مينمايد، که در ماه نوامبر و زمانيکه کانادا قومانداني فعلي خود را خاتمه بخشد، آغاز خواهد شد.

(دان فتاح) معاون وزارت دفاع امريکا براي اروپا و ناتو، طي مصاحبه با صداي امريکا اظهار داشت که وزراي دفاع روي اين طرح موافقه نموده اند و حال اين طرح تحت بررسي دولت هاي مربوطه شان قرار دارد:

دان فتاح: "آنچه مورد نظر ما است، تمديد نمودن قومانداني در جنوب توسط آن متحديني است که قبلاً هم در اين چرخش قومانداني موجود بودند، تا بدين وسيله پيروزي ها تقويت شود و همچنان ديده شود که تا چند سال ديگر، ايالات متحده دوباره قومانده را دوباره در دست گيرد."

ناتو در حال حاضر ۵۳ هزار نيرو را تحت قومانده خود در افغانستان دارد و توجه آن روي موضوعات امنيتي، ساختن اردوي ملي افغانستان و صاف نمودن و يا باز نمودن راه براي بازسازي و يک حکومت قوي مرکزي ميباشد.

موضوع ديگري که بايد مورد بحث قرار گيرد، پلان هاي امريکا براي ساختن راکت هاي دفاعي در اروپا ميباشد، که مقر آن در پولند و جمهوري چک بوده و هدف آن کشور های چون ايران خواهد بود.

ناتو با وجود مخالفت روسيه اين طرح را قبول نموده است. فتاح ميگويد وي اميدوار است تا موافقت هر دو کشور هاي پولند و جمهوري چک را تا چند ماه ديگر بدست آوردند، گرچه همچو پيش بيني هاي قبلال درست نبوده است.

XS
SM
MD
LG