لینک های دسترسی

پوليس: مقام حزب مخالف حکومت بخيانت ملي متهم ميشود.


پوليس زمبابوي ميگويد شخص شماره دو در حزب مخالف حکومت به خيانت ملي متهم ميشود. مجازات اين اتهام شايد مرگ باشد.

پوليس تنداي بيتي، منشي عمومي جنبش براي تغير ديموکراتيک را حين مواصلت از افريقاي جنوبي در ميدان هوائي هراري توقيف کرد.

يک نطاق پوليس ميگويد اتهام خيانت ملي از يک سند جنبش براي تغير ديموکراتيک در مورد تغير حکومت زمبابوي نشئت ميکند.

پوليس همچنان بخاطر اين گفتار بيتي، قبل از اعلام رسمي، که جنبش براي تغير ديموکراتيک در انتخابات رياست جمهوري و پارلماني تاريخ ۲۹ مارچ برنده شد، او را تحت تعقيب قرار داده بود.

در يک واقعۀ جداگانه، پوليس، مورگن چنگيراي، رهبر آن حزب و کانديد رياست جمهوري را در حالي براي دو ساعت در توقيف نگهداشت که او براي دور دوم انتخابات مجوزۀ تاريخ ۲۷ جون مشغول مبارزات انتخاباتي بود.

جنبش براي تغير ديموکراتيک ميگويد آقاي چنگيراي بعد از آزادي از توقيف مبارزات انتخاباتي خود را از سر گرفت. اين سومين بار در ماۀ جاريست که پوليس آقاي چنگيراي را توقيف ميکند.

جنبش براي تغير ديموکراتيک ميگويد پشتيبانان رابرت موگابي، رئيس جمهور کوشش ميکنند مخالفين را قبل از دور دوم انتخابات تخويف کنند.
XS
SM
MD
LG