لینک های دسترسی

مشکل چاقی در کودکان در امریکا


براي بیش از دو دهه چاقي در ميان اطفال امریکایی رو به افزایش بوده است. عين مشکل در بخش های از اروپا نیز وجود دارد. داکتران در چین ،امریکای لاتین، شرق میانه و حتی افریقا در مورد چاقي فزاينده در ميان اطفال و نوجوانان نگران اند. اما در ايالات متحده امريکا به نظر ميرسد که چاقي دوران طفوليت ديگر روبه افزايش نيست.

مرکز وقایه و کنترول امراض ایالات متحده دريافته است در اضافه شدن وزن اطفال کاهشی دبده میشود.

احصاييه ها نشان ميدهد که يک سوم اطفال امریکایی از حالت عادی وزن بيشتر دارند. گزارش اخیر ادارۀ صحت ایالات متحده نشان میدهد که ميزان چاقي در اطفال دو الی نزده سالهٌ حد اقل براي فعلاً کم شده است.

شماري از محققین امید دارند اين حقيقت بيانگر تلاش هاي والدین، داکتران و معلمين مکاتب براي تشويق فعاليت فزیکی و بهبود عادت هاي غذايي بيشتر در ميان اطفال و نوجوانان باشد.

ولی حقیقت این است که محققین هنوز علت افزايش چاقی اطفال دقیق دريافت نکرده اند. و هنوز هم براي افراديکه وزن اضافي دارند مشکلات صحی وجود دارد.

داکتران اطفال مشاهده ميکنند که امراض جدی مانند شکر و ساير امراض معمولاً با چاقي و عمر مريضان ارتباط دارد.

و حتي اگر ميزان چاقي در اطفال و نوجوانان افزايش هم يافته باشد تأثير کامل اين حالت همه گير معلوم نيست.


XS
SM
MD
LG