لینک های دسترسی

روسیه و سیاست تیل


کوشش روسيه جهت کنترول بريک شرکت انرژي خصوصي ظاهرا بر به سياستهاي دولت و اختلافات فکري بين سرمايه گذاران خارجي و داخلي در مورد نفع و ضرر ارتباط دارد. آنچه باعث مشاجره گرديده رهبري و رهنمائي شرکت انرژي برتانوي و روسي تي ان کي بي پي است.

نصف سرمايۀ شرکت تي ان کي بي پي مربوط به شرکت برتانوي بي پي است. و نصف ديگر آن مربوط ڤيکتور ڤکسل برگ، ميخايل فردمن و لين بلڤيتنيک سه ملياردر روسي است که مالک اتحاديۀ شرکتهاي الفا-اکسس-رينوڤا اند. آنها خواستار رابرت ددلي رئيس تي ان کي- بي پي اند و او را متهم به طرفداري از سرمايه گذاران برتانوي نموده اند. سرمايه گزاران روسي نيز روي ستراتيژي انکشاف شرکت مخالت دارند.

ناتاليا ملچاکوڤا تحليلگر در شرکت سرمايه گذاري اوتکريشيا به صداي امريکا گفت خلاف توقع ،جانب برتانوي ميخواهد توجه را بر پروژه ها در روسيه متمرکز سازد، اما سرمايه گذاران روسي درشرکت پروژه هاي انکشافي خارجي به درجه اول در آسياي مرکزي را ترجيح ميدهند.

ناتاليا ملچاکوڤا میگوید: "او ميگويد تي ان کي بي پي براي ازدياد توليد در روسيه امکانات فوق العاده اي دردست دارد. اين تحليلگر علاوه ميکند که سرمايه گذاران روسي پروژه هائي را ميخواهند که متضمن خطرات بيشتر است . او سوال ميکند چرا؟ در حاليکه ميتوان بدون قبولي ضرر در روسيه مفاد معقولي بدست آورد."

يڤگيني ڤولک يک تحليلگر ديگر روسي آمر مؤسسۀ ماهرين هيريتج در مسکو ميگويد روش هاي برتانيه و روسيه دربرابر مفاد و خطر، دو عنعنۀ تجارتي متفاوت را منعکس مي سازد.

يڤگيني ڤولک: "او ميگويد روسها به مفاد در مدت کوتاه بيشتر علاقمند اند در مورد ملحوظات ستراتيژيک کمتر فکر ميکنند. چنانچه او سبب نزول توليد اخير در روسيه را به آن مربوط ميداند. به گفتۀ ڤولک تجار غربي مدني تر و با ستراتيژي آينده متمايل تراند. او ميگويد تجار روسي به فضاي سرمايه گذاري آنکشور اعتماد اندکي دارند چون تغيرات و توزيع دوباره زيادي روي داده است. بناءً تمايل به منفعت کوتاه مدت به ملاحظات ديگر چون سرمايه گذاري در مسايل زير بنائي، مستولي ميگردد."

مشاجرات تي ان کي بي پي در حاليکه فشار از جانب حکومت در ماه هاي اخير بيشتر شده، بوجود آمده است. در ماه مارچ خدمات امنيت فدرال، ادارۀ مرکزي شرکت در مسکو داخل شده يکي از کارگران شرکت را متهم به جاسوسي صنعتي نمود. همچنان کارمندان خارجي شرکت در بدست آوردن ويزۀ روسيه با مشکلاتي مواجه گرديده اند.

ولاديمير پوتين صدراعظم روسيه در يک مصاحبه با روزنامۀ فرانسوي ليموند گفت پنج سال پيش در مورد مالکيت ۵۰،۵۰ فيصد اين شرکت هوشدار داده بود و دران از بروز مشکلات بخاطر عدم موجوديت تعريف واضح صلاحيت ياد آور شده بود.

کانستانتين سيمونوڤ رهبر سازمان امنيت انرژي ملي ميگويد تغير در رهبريت شرکت کرملين را نا آرام ميسازد چون اين کار شايد سبب کاهش توليد و مفاد گردد. سيمانوڤ يکي از چندين تحليلگريست که ميگويند مشکلات در تي ان کي بي پي اين شرکت را يک هدف عمده براي تصرف حکومت ميسازد.

سيمانوڤ: "سيمانوڤ ميگويد منطق آقاي پوتين واضح است و اظهار ميدارد صدراعظم ميتواند ببيند که هيچکسي اختياردار شرکت نيست و کار هاي ان اشفته و پراگنده است. اين تحليلگر ميگويد آقاي پوتين مبارزه داخلي بين سرمايه گذاران و بروز هر روزه يک داستان نو را مشاهده کرده مي تواند، و اين حالت تغير فوري رهبري را لازمي ميسازد. سيمانوڤ ميگويد آن رهبر ميتواند به سادگي يکي از شرکتهاي انرژي دولتي باشد."

شرکت عظيم گاز پروم شايد کانديد احتمالي اين کار باشد. گازپروم يوکوس بزرگتري شرکت خصوصي نفت را منحل نموده و کنترول پروژۀ گاز سخالين دو را از رويل دچ شيل بدست گرفت. و سال گذشته کرملين بالاي شرکت نفت برتانيه فشار وارد نمود تا از سهمش در پروژۀ کوڤيکتا يکي از بزرگترين ذخاير گاز در سايبيريا،منصرف گردد. .

تي ان کي بي پي در حدود نه مليارد بيرل ذخيره تثبيت شده دارد و در حدود شانزده فيصد کل نفت روسيه را توليد ميکند.

XS
SM
MD
LG