لینک های دسترسی

Breaking News

سيلاب هاي ناشي از باران هاي موسمي در هند هزاران نفر را بيخانمان ساخت


باران هاي شديد موسمي در ايالات شرقي و شمال شرقي هند باعث آب خيزي در يک تعداد دهات گرديده و خساراتي را وارد کرده است.

در آب خيزي هاي هفتۀ گذشته حد اقل ۲۹ نفر هلاک شده اند.

مقامات ميگويند بيش از ۳۰۰ هزار نفر در ايالات اوريسا، بنگال غربي و آسام گير مانده اند و بسياري ازانها در پناه گاه هاي مؤقتي زندگي ميکنند.

مقامات از قايق ها جهت توزيع کمک و همچنان مساعدت در برون نمودن مصيبت ديدگان استفاده ميکنند. دسته هاي دوکتوران و کمک عاجل بمناطق مصيبت ديده اعزام شده اند تا از شيوع امراض جلوگيري گردد.

موسم باراني از ماۀ جون تا سپتمبر ادامه مييابد و براي زراعت منطقه اهميت حياتي دارد. اما اين باران ها باعث هلاکت صدها نفر و تخريبات وسيع در هر سال ميشود.

XS
SM
MD
LG