لینک های دسترسی

تلفون های تهدید آمیز به یک ژورناليست دیگر افغان


فدراسيون بين المللي ژورناليستان خبر ميدهد که يک ژورناليست افغان بنام جميله رشتين قادري، تلفون هاي تهديد آمیزی، مشا به تهدید که به عبد الصمد روحاني ژورناليست مقتول راديو بي بي سي در افغانستان داده میشد، دريافت داشته است.

انيسه لطيف دراني با اين ژورناليست افغان صحبت کوتاه تلفني انجام داده است.

مرتبط

XS
SM
MD
LG