لینک های دسترسی

ائتلاف به رهبری امریکا ' ۵۵ شورشی را در جنوب شرق افغانستان کشته است'


اردوي امريکا ميگويد که قواي برهبري ايالات متحده ۵۵ تن از تندروان را به شمول سه تن از رهبران عمده انان در جريان جنگ درجنوبشرق افغانستان کشته اند.

در يک بيانيه اي اردو که امروز دوشنبه منتشر گرديد گفته شده است که اين جنگ در ولسوالي زيروک ولايت پکتيکا بروز جمعه مشتعل گرديد - در زمانيکه تندروان طالب بر عساکر ائتلاف با پرتاپ بم هاي دستي توسط راکت انداز ها سلاح خفیفه حمله نمودند.

اردو ميگويد قواي زميني قادر شدند که بکمک قواي هوائي جنگ نموده و تندروان را برانند. اردو ميگويد که ۲۵ تن از شورشيان زخمي شده و سه تن آنها در عملياتي در نزديکي سرحد پاکستان دستگير شده اند.

قبلا در همين روزصد ها تن در ولایت شرقی يننگرهار جاده به مسیر ولسوالی خوگیانی را در اعتراض با ادعاي کشته شدن يک پدر و پسر از جانب قواي ائتلاف برهبري امريکا ، مسدود نمودند. ائتلاف ، کشتن افراد ملکي را در منطقه رد کرده است.

مامورين افغان ميگويند که قربانيان هنگامي کشته شدند که مرمي بر منزل انها اصابت کرده است. آنها ميگويند که قواي ائتلاف تندروان مظنوني را که يک بم کنار جاده را تعبيه ميکردند تعقيب مينمودند. انها ميگويند که حدا قل يک تن از تندروان کشته شده است.

در واقعات جداگانه يک نطاق طالبان امروز گفت که تندروان ده عسکر خارجي را در عين ولسوالي کشته اند. مامورين ائتلاف و افغانستان در مورد اين گزارش تبصره ننموده اند.

در مورد ناآرامي ها در ولايت پکتيا تفصيل بيشتر را بعد از خبر ها تقديم ميداريم

XS
SM
MD
LG