لینک های دسترسی

افزایش در تعداد میلیونر ها در هند و چین


در سال ۲۰۰۷، کشور هاي هند و چين، شاهد بزرگترين افزايش در تعداد ميليونر ها بودند.

تعداد اشخاص فوق العاده ثروت مند در آسيا، سال قبل ۹ در صد افزايش يافته و به ۲ عشاريه ۸ مليون نفر رسيد. مجموع ثروت اين اشخاص بالغ بر ۹ و نيم ترليون دالر، ميباشد که به تناسب سال گذشته، ۱۲ در صد افزايش يافته است.

سريع ترين رشد در تعداد افراد ثروتمند را در هند ميتوان مشاهده نمود.

کشور هند در حال حاضر ۱۲۳ هزار باشنده مليونر دارد، که نسبت به سال ۲۰۰۶، ۲۲ در صد افزايش را نشان ميدهد. و چين که با افزايش ۲۰ در صد در رديف دوم قرار دارد، دارايي ۴۱۵ هزار باشنده ميليونر ميباشد.

XS
SM
MD
LG