لینک های دسترسی

سقوط طیاره بار بری روسی در سودان


مقامات هوانوردي سودان مي گويند يک طيارهٌ باربري روسيه امروز دوشنبه به مجرد پرواز از ميدان هوائي خرطوم، سقوط نمود که باعث تلفات چهارتن از عملهٌ طياره گرديد.

شاهدان عيني مي گويند طياره کاملاً آتش گرفت و پارچه آن در نزديکي منازل رهايشي پرتاب گرديد. عبدل حفيظ عبدال رحمان، سخنگوي مرکز هوانوردي سودان به خبرنگاران گفت، طياره بصوب جوبا در جنوب سودان در پرواز بود.

در دو ماه گذشته اين چهارمين سقوط طياره در سودان ميباشد. در اثر سقوط يک طيارهٌ ديگر به روز جمعه از جملهٌ هشت نفر عملهٌ طياره هفت نفر آن تلف گرديد. اين طياره نيز از خرطوم بصوب جوبا در پرواز بود.

سونا، آژانس خبري دولتي سودان مي گويد (عمر ال بشير) رئيس جمهور آنکشور در عکس العمل به حادثهٌ اخير آمر مرکز هوانوردي را برطرف نموده و از پرواز طيارات باربري روسيه را توقف داده است.

XS
SM
MD
LG