لینک های دسترسی

اطفال هنور هم 'قربانی جنگ در افغانستان اند'


کومارا سومی نمایندهء خاص منشی عمومی ملل متحد امروز طی یک کنفرانس خبری در کابل گفت اطفال هنوز هم قربانی جنگ در افغانستان میباشند.

وی در مورد اینکه مخالفین مسلح حکومت از اطفال در جریان جنگ استفاده مینمایند ابراز نگرانی نمود.

او گفت طالبان از بعضی اطفال در حملات انتحاری استفاده نموده اند.

کومارا سومی از نیرو های بین المللی نیز تقاضا کرد که در جریان حملات هوایی به امنیت اطفال توجه جدی نمایند. به گفتهء وی شماری زیادی از اطفال در نتیجهء بمباران قوای بین المللی زخمی شده اند.

خانم کومارا از پنج روز بدینسو در افغانستان بسر میبرد و در این مدت با رئیس جمهور حامد کرزی اعضای کابینه و شماری از اطفال افغان ملاقات کرده است.

XS
SM
MD
LG