لینک های دسترسی

برگذاری انتخابات افغانستان مرتبط به چگونگی وضع امنیت در آنکشور


مسوولین کمیسیون مستقل انتخابات در افغانستان میگویند با آنکه کار های مقدماتی برگذاری انتخابات در جریان است اما اگر امینت دراین کشور تامین نباشد، طبق قانون اساسی، نمیتوانند انتخابات را برگذار نمایند.

داکتر عزیز لودین، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات امروز در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت این کمیسیون فیصله نموده است که روند توزیع کارت رای دهی- ثبت نام و بعضی مسایل دیگر در اول میزان سال روان آغازخواهد شد.

وی همچنان از کسانیکه کاندید ریاست جمهوری میباشند، انتقاد نموده گفت، متأسفانه تعدادی از آنها به معیار های تعین شده در افغانستان برابر نمیباشند.

XS
SM
MD
LG