لینک های دسترسی

نیو یارک تایمز: گسترش فعاليت القاعده در پاکستان


روزنامۀ نيويارک تايمز مينويسد که در ميان مناقشه هاي موجود روي مشي ايالات متحده، فعاليت القاعده در پاکستان روبه گسترش است.

روز نامه مينگارد در حاليکه مأيوسيت امريکا هر روز بيشتر ميشود، شبکه بن لادن در مناطق قبايلي پاکستان روبه گسترش است.

در اواخر سال گذشته مامورين عاليرتبۀ حکومت بوش تصميم گرفتند که گامي را بردارند كه آنها براي يک مدت طولاني با آن مخالفت داشتند.

آنها يک پلان سري را تهيه نمودند که راه اندازي عمليات قواي خاص وزارت دفاع را در کوه هاي پوشيده از برف پاکستان براي دستگيري يا قتل رهبران ارشد القاعده آسانتر ميساخت.

گزارش هاي استخباراتي براي بيش ازيکسال مشعر بود که شبکۀ دهشت افگني اسامه بن لادن در مناطق قبايلي پاکستان به سازمان دهي مجدد ميپردازد که اين حالت بدليل اقدامات نادرست واشنگتن و اسلام آباد، اختلافات روي مسايل پاليسي و تنش ها در زمينه کنترول ساحه صلاحيت در ادارات مبارزه با دهشت افگني امريکا تشديد يافته بود.

طوريکه اختلافاتي روي اين پلان در واشنگتن وجود دارد، با وجود آماده گي پلان، قواي عملياتي خاص از شش ماه منتظر اشارۀ سبز براي چنين يک اقدام ميباشد.

بدنبال حمله يازدهم سپتمبر رئيس جمهور بوش کشور را به يک جنگ ضد دهشت افگني متعهد ساخت و دستگيري يا کشتن اسامه بن لادن را بزرگترين اولويت رياست جمهوري خود اعلان نمود.

اما اين حقيقت روشن است که دورۀ رياست جمهوري بوش در حالي پايان خواهد يافت که القاعده مراکز خود را بطور موفقانه از افغانستان به مناطق قبايلي پاکستان انتقال داده است و در آنجا قسمت اعظم توانايي خود را دوباره احيا نموده است.

روزنامه مينويسد که حملۀ هوايي اخير که منجر به کشته شدن عساکر پاکستاني گرديد تنش ميان واشنگتن و حکومت جديد پاکستان را بيشتر ساخته است. القاعده قسماً بخاطر ارضاي خاطر پرويز مشرف که تهديد اين شبکه را کم اهميت جلوه ميداد و قسماً بخاطر سوق منابع ضد دهشت افگني در سال ۲۰۰۲ توسط قصر سفيد به عراق به پناه گاههاي جديدي دست يافت.

و حالا مانند قبل از حملات يازدهم سپتمبر القاعده از کمپ هاي متعددي براي پلانگزاري و راه اندازي حملات عليه غرب برخوردار است. در حاليکه با توجه به ساختار جغرافيايي و قومي منطقۀ قبايلي مامورين امريکايي و پاکستاني ايجاد پناه گاههاي القاعده را درين مناطق غير قابل جلوگيري ميدانند، آنها معاهده صلح حکومت پاکستان با تندروان را مسئول اين روند ميخوانند.

همچنان اختلافات داخلي حکومت بوش بر سر پلان حمله مورد نظر در سال ۲۰۰۶ نيز تاحد زيادي مسئول تحکيم توانايي القاعده در مناطق مذکور بوده ميتواند طوريکه درين حتي مورد تنش هايي ميان دفاتر سي آي اي در کابل و اسلام آباد وجود داشته است.

بعضي از مامورين ميگويند که آقاي بوش بايد کار بيشتر را براي برخورد با مشرف انجام ميداد تا اورا وادار به پذيرش مقياس تهديد تندروان ميکرد.

XS
SM
MD
LG