لینک های دسترسی

Breaking News

وضع 'درهم' سیاسی در اسلام آباد و کابل، سهولت کار دهشت افگنان


تحليل گران ميگويند اوضاع سياسي غير مطمئن در اسلام آباد و کابل، وظيفه تندروان را سهلتر ساخته و بالنوبه حملات آنها، ميزان عدم اعتماد در بين پاکستان و افغانستان افرایش داده است. اين وضع يک چرخ فاسد گرديده است که تندروان از آن سو استفاده ميکنند.

« تريسيا شيفر» سابق معاون وزير خارجه امريکا در امور جنوب آسيا ميگويد اولويت در نزد پاکستان، کاهش حملات داخلي تندروان، نظير آنچه است که اخيراً در اسلام آباد، کراچي و ساير جاه ها دست داد.

اما تشويش و نگراني اوليه ايالات متحده و افغانستان قلع و قمع پناه گاه هاي دهشت افگنان در پاکستان است.

"مشکلي که ايالات متحده در جنوب آسيا به آن گير بوده است، اساساً کنترول سرحد و مسدود کردن پناه گاه هائ بوده که شورشيان افغان از آن در پاکستان بهره مند اند.

موضوعي که در نزد پاکستان فوقيت داشته و اولويت ارشد در قبل از حکومت فعلي در نزد حکومت پرويز مشرف داشت، شورش داخلي در پاکستان بوده است"

کامران بخاري، تحليل گر در اداره جمع آوري اطلاعات محرمانه «ستراتفر»، ازعدم تصميم حکومت پاکستان در زمينه نوع برخورد و معامله با تندروان دهشت افگن حرف ميزند.

"روش حکومت پاکستان که بي هدف در بين مذاکرات و عمليات نظامي در نوسان بوده و بعضي جناح ها را بر ديگران ترجيح داده و آنها را بيشتر تشويق و تقويه ميکن ، اساساً حالتي را ايجاد کرده است - مثل اينکه انسان به هر که و کسي که اسلحه و ساز و برگ تندروي داشته باشد بگويد: 'ميدانی؟ کافي است تعداد بيشتر مردم را بکشيد تا ما را بزانو درآوريد! پس دست بکار شويد و به انفجارات انتحاري بم مبادرت ورزيد.'"

تحليل گران ميگويند حکومت پاکستان که درماه فبروري به حيث جاگزين حکومت نظامي مشرف انتخاب شد، سر گرم نيرنگ بازي براي کسب قدرت است.

جنرال « دن مکنيل» در ماه گذشته وظيفه اش را به حيث قوماندان ناتو در افغانستان تکميل کرد، اخيراً گفت بنظراش مردم پاکستان حيران اند و از خود مي پرسند که کي زمام حکومت را در اسلام آباد بدست دارد؟

"در حال حاضر يک مقدار هرج و مرج کاري در اسلام آباد وجود دارد که به احتمال قوي يک چالش براي خود پاکستاني ها است تا دريابند که کي زمام امور را در حکومت شان بدست دارد؟"

ماه قبل حکومت افغانستان اداره استخبارات مرکزي اردوي پاکستان را متهم بدست داشتن در سو قصد بمقابل رئيس جمهور کرزي کرد که پاکستان آنرا رد کرد.

بروز سه شنبه سخنگوي رياست جمهوري افغانستان، همايون حميد زاده، حمله با بم در جلو سفارت هند در کابل را عمل يک اداره استخباراتي خارجي خواند. پاکستان مداخله در آنرا انکار ميکند.

XS
SM
MD
LG