لینک های دسترسی

تندروان در شرق افغانستان قوماندان امنيۀ يک ولايت را کشتند.


تندروان يک قوماندان امنيه را در شرق افغانستان کشتند. مقامات ميگويند اين قوماندان امنيه امروز وقتي کشته شد که يک بم کنار جاده در ولايت ننگرهار بکاروان موترهاي حامل او اصابت نمود.

در ساير مناطق در ولايت وردک، قواي ائتلاف ميگويد عساکر ديروز چندين تندرو را در جريان جستجو در ولسوالي سيدآباد کشتند.

همچنان ديروز وزارت دفاع برتانيه گفت يک عسکر برتانوي که در جنوب افغانستان مجروح شده بود، وفات نموده است.

مقامات ميگويند تندروان بروز سه شنبه بر يک گزمۀ عساکر برتانوي در ولايت هلمند حمله کردند. دو عسکر برتانوي درين واقعه مجروح شدند.

همچنان بروز سه شنبه، وزارت دفاع برتانيه گفت قواي برتانوي قوماندان عبدالرزاق، مشهور به ملا شيخ و سه تندرو ديگر را طي يک حملۀ راکت بروز يکشنبه بقتل رسانيد.

بيانيه حاکيست که ساعت ها قبل، ملا رحيم قوماندان ارشد طالبان در ولايت هلمند خود را بمقامات پاکستاني تسليم کرد.

در ولايت فراه، مقامات بروز سه شنبه گفتند ائتلاف تحت رهبري ايالات متحده و عساکر افغاني بيش از ۲۵ تندرو رادر ولسوالي بالا بلوک کشته و يا مجروح ساختند.

و قواي ائتلاف تحت رهبري ايالات متحده امروز گفت قواي ايالات متحده و افغانستان بروز دوشنبه در جريان تصادمات در ولسوالي هاي معروف و شاه ولي کوت ولايت قندهار چندين تندرو را بتقل رسانيدند.

XS
SM
MD
LG