لینک های دسترسی

گروۀ مدافع حقوق بشر: ايران بايد متخصصين ايدز را آزاد کند


گروۀ مراقب حقوق بشر ميگويد ايران بايد دو داکتر را که بخاطر کار شان در قسمت مرض ايدز شهرت جهاني کسب کرده اند، آزاد نمايد.

اين گروۀ مدافع حقوق بشر مقيم نيويارک ميگويد مقامات ايراني آرش و کيمر علائي را که برادر هستند بدون اتهامات رسمي در ماۀ گذشته توقيف کردند. محل بودوباش آنها معلوم نيست.

جو ايمن، مدير پروگرام ايدز اين گروه بروز دوشنبه گفت توقيف اين دو نفر بر مساعي مقابله با مرض ساري ايدز اثرات ناگواري دارد.

ايمن گفت ايران بايد در مساعي جهاني جهت مبارزه با اين مرض دخيل گرديده با جامعۀ مدني جهت مقابله با موضوعات ممنوعه چون مقاربت جنسي و يا مواد مخدر همکاري کند.

طبق بيانيۀ گروۀ مراقب حقوق بشر برادران علائي براي بيش از ۲۰ سال در قسمت مطرح نمودن سرايت مرض ايدز از طريق مواد مخدر فعاليت ميکردند.

XS
SM
MD
LG