لینک های دسترسی

هند پاکستان را به تخطی از موافقۀ آتش بش ملزم ميسازد


هند و پاکستان بخاطر زد وخوردي که طي آن يک عسکر هندي در امتداد خط کنترول کشمير کشته شد، بيانات ملامت باری را بين هم رد و بدل ميکنند.

مقامات پاکستاني ميگويند يک عسکر هندي، در سعي براي تشکيل يک پوستۀ جديد داخل کشمير مربوط پاکستان شده و بعدا بدون تحريک و بدون فرق و تميز بسوي افراد آتشباري کرده است.

قواي نظامي هند اصرار ميکند که عساکر پاکستاني با عبور بداخل قلمرو کمشير تحت کنترول هند و در اعتراض به ايجاد يک پوستۀ جديد سرحدي که در آنجا ساخته ميشد، از موافقۀ آتش بس بين دو کشور همسايه تخطي کرده اند.

هند همچنان ميگويد، عساکر آن چهار عسکر پاکستاني را کشته اند اما پاکستان اين ادعا را رد ميکند.

جنگ بين دو کشور روز دوشنبه آغاز و حد اقل ۱۴ ساعت تا اوايل امروز سه شنبه دوام داشت.

XS
SM
MD
LG