لینک های دسترسی

دهشت افگني در صدر اجنداي کنفرانس سران جنوب آسيا قرار دارد.


رهبران کشورهاي جنوب آسيا امروز حين افتتاح کنفرانس سالانۀ سران انجمن همکاري منطقوي کشورهاي جنوب آسيا، در مورد دهشت افگني اظهار نگراني نمودند.

اين رهبران در کولمبو، پايتخت سري لانکا همچنان تجارت، رهائي از فقر، امنيت مواد غذائي و کسر انرژي را مورد بحث قرار ميدهند.

رئيس جمهور افغانستان و صدراعظم پاکستان در جلسۀ افتتاحيۀ کنفرانس سران گفتند که کشورها بايد در قسمت مبارزه با دهشت افگني دست بهم بدهند.

انتظار ميرود افغانستان، بنگلاديش، بهوتان، هند، مالديڤز، نيپال، پاکستان و سري لانکا بروز يکشنبه يک توافق همکاري ذات البيني را در قسمت تبادلۀ اطلاعات بامضا برسانند.

همچنان امروز صدراعظمان هند و پاکستان در حاشيۀ اين کنفرانس سران ملاقات کرده تشنج روز افزون را که عمليۀ صلح را بين دو همسايۀ دارندۀ سلاح ذروي تهديد ميکند، مورد بحث قرار دادند.

سکرتر وزارت خارجۀ هند بخبرنگاران گفت که يوسف رضا گيلاني، صدراعظم پاکستان موافقه نمود تا ادعاهاي هند را در مورد دست داشتن پاکستان در بم گزاري در سفارت هند در کابل مورد تحقيق قرار دهد.

XS
SM
MD
LG