لینک های دسترسی

قوای نظامی روسيه بسوی پايتخت گرجستان در حرکت است


يک کاروان نظامي روسيه در داخل قلمرو گرجستان بسوی تفليس مرکز آنکشور در حرکت است.

گزارشگران غربی در داخل و نزديک اين کاروان لاريهای نظامی و عرادجات زرهی روسيه امروز چهارشنبه ميگويند آنها در مورد هدف نهايی اين کا روان چيزي نميدانند و نمی توانند بگويند که آيا اين کاروان بسوی پايتخت در حرکت است يا نه؟

در عين زمان ايالات متحده تدوير يک جلسۀ عاجل وزرای خارجۀ ناتو را براي بحيث روی بحران در گرجستان تقاضا کرده است. ناتو ميگويد، اين جلسه در اوايل هفتۀ آينده داير خواهد شد و روسيه در موقف ناظرش در آن، اشتراک نخواهد کرد.

در يک خبر ديگر مقامات دفاعي ايالات متحده ميگويند تمرينات مشترک نظامي قريب الوقوع با روسيه بعنوان اعتراض عليۀ عمليات جاری نظامی روسيه در گرجستان فسخ گرديده است.

و چنين معلوم ميشود که جلسۀ وزرای خارجۀ اتحاديۀ اروپايی در بروکسل بخاطر اعزام ناظرين جهت نظارت از يک آتش بس در گرجستان، برسيدن بيک موافقه نزديک است.

XS
SM
MD
LG