لینک های دسترسی

آغاز ماه مبارک رمضان در سراسر جهان


مسلمانان سراسر جهان امروز دوشنبه آغاز ماه مبارک رمضان را تجليل ميکنند. آغاز اين ماه درجوامع و کشور مختلف مسلمان با در نظر داشت رويت هلال تغير ميکند.

گرفتن روزه در اندونيزيا پر نفوس ترين کشور مسلمان جهان و در ايالات متحده و اکثر کشور هاي شرق ميانه امروزدوشنبه آغاز يافت . اما مسلمانان در کشور ليبيا ماه رمضان راروز يکشنبه آغاز کردند. قرار است ايران آغاز گرفتن روزه را روز سه شنبه آغاز نمايد.

درجريان ماه مبارک رمضان مسلمانان قبل از طوع آفتاب از خواب بيدار شده و نماز صبح را ادا ميکنند. در ساعات اول روز خوردن و نوشيدن از اولويت هاست، زیرا با طلوع آفتاب، اجتناب از خوردن و نوشيدن آغاز مييابد.

مسلمانان تا غروب آفتاب يعني افطاری روزه از خوردن نوشيدن و روابط جنسي اجنتاب نمايند.

فلسطينيان در باريکۀ غزه، رمضان را امروز تحت يک سلسله شرايط محاصرۀ شديد اسرائيل، از وقتيکه حماس کنترول آن اراضي از سال گذشته بدست گرفتتند، آغاز نمودند.

در عراق مسلمانان سني ماه رمضان را امروز آغاز کردند در حاليکه شيعه هاي آنکشور اين روز را سه شنبه آغاز خواهند کرد.

نوري المالکي صدراعظم عراق در جريان اين ماه صلح وامينت را تقاضا کرد.

XS
SM
MD
LG