لینک های دسترسی

در ایالت الاباما مردم حالا بخاطر چاق بودن جریمه میشوند


چاقي يکي از مشکلات روبه افزايش و همه گير در ايالات متحده امريکا گرديده است. این مشکل بالوسيله زمينه را براي صعود ميزان شمار زيادی از امراض از جمله بيماری هاي قلبی ، فشار خون، بيماری شکر، سکته های مغزی و شماری از بيماري هاي سرطاني در نزد افراد داراي وزن زياد فراهم کرده است.

براي رسيده گي به اين مشکل در امريکا تلاش های زيادی به سطح کشور، ايالت ها و محلات صورت گرفته که از جمله ايالت الاباما که در سطح کشور از نظر داشتن بيشترين افراد چاق در درجۀ دوم در سطح کشور قرار دارد.

این ایالت براي کنترول اين حالت، در نزد کارمندان حکومتي دست به کار شده است.

اين ايالت به ۳۷۵۲۷ کارمند حکومتی آن ايالت يکسال وقت داده است تا وزن خود را کم سازند در غیر آن ماهانه ۲۵ دالر برای بيمه صحی خود باد بپردازند. بيمه صحی در آن ايالت بطور مجانی فراهم ميشود.

ايالت الاباما کارمندان حکومتی را که سگرت ميکشند، وادارا به پرداخت يک جرمانه میکند. اين اقدام موفقيت های در زمينه ترک سگرت در آن ايالت با خود داشته است.

حالا الاباما توجه اشرا به يک مشکل ديگری منطقۀ جنوبي کشور يعني چاقي مبذول داشته است. يک کارمند ادارۀ بيمۀ ايالتي ميگويد که ما تلاش داريم تا افراد در مورد صحت شان آگاهي بيشتر کسب کنند.

اما همۀ کارمندان حکومتي با اين نظر موافق نيستند. يکي از کارمندان ادارۀ صحت الاباما ميگويد بعضي از افراد بصورت طبيعي چاق اند.

تيم کلي يک تکنشين کمپيوتر که ماهانه ۲۵ دالر بخاطر سگرت کشيدن ميپردازد. او با اقدام ایالت در قسمت پرداخت ماهانه برای کسانیکه سگرت میکشند ناراض است.

ادارۀ بيمه ايالتي هرکسي را که داراي يک شاخص کتله جسمي ۳۵ يا بيشتر از آن باشد و در جريان دو سال آينده پيشرفتي در زمينه نکند، به پرداخت ماهانۀ بخاطر چاقي ملزم ميسازد.

شخصي که حدود ۱۷۰ سانتي متر قد و ۱۰۰ کيلو گرام وزن داشته باشد، داراي شاخص بیشتر از ۳۵ است.XS
SM
MD
LG