لینک های دسترسی

'حمله'  قوای ایالات متحده بر بخشی از صوبه سرحد پاکستان


مقامات امنيتي پاکستان ميگويند که طيارات بدون پيلوت امريکايي بر يک پايگاه طالبان در مناطق متشنج شمالغرب پاکستان حمله کرده ۱۱ تن را کشته وحد اقل ۱۵ تن ديگر را زخمي ساخته است.

مقامات امنيتي مي گويند طيارات بدون پيلوت راکتهايي را بر يک خانه در نزديک مدرسۀ شليک کرده اند که توسط جلال الدين حقاني قوماندان طالبان اداره ميشود.

ايالات متحده اين حمله را تائيد نکرده است.

اين حمله در شهرک قبايلي ميرانشاه در وزيرستان شمالي در نزديک سرحد با افغانستان صورت گرفته است.

يک مقام استخباراتي ايالات متحده ميگويد، تندروان طالبان در مناطق قبايلي در طرح حملات عليۀ عساکر امريکايي و ائتلاف در افغانستان يکجا شده اند.

از جانبي هم آصف علي زرداري، رئيس جمهور تازه منتخب پاکستان گفته است که آماده است با ايالات متحده در مبارزه عليۀ تندروان کار نمايد.

اما هفتۀ گذشته تشنجهای آغاز شد که باساس گزارشها، عساکر ايالات متحده در جريان يک حمله از افغانستان، از سرحد گذشته داخل قلمرو پاکستان شدند.

قرار است آقاي زرداري در اوايل اين هفته مراسم تحليف را بجا آورد.

XS
SM
MD
LG