لینک های دسترسی

افغانستان - اظهار نگرانی عمیق در مورد اختطاف فراهی، دیپلومات افغان


وزارت خارجهء افغانستان ضمن نشر یک اعلامیهء نگرانی عمیق خود را، راجع به اختطاف یک دیپلومات افغان در پاکستان ابراز داشته است.

در این اعلامیه همچنان آمده است که حکومت افغانستان هیئتی را در رابطه با این موضوع به اسلام آباد فرستاده است.

آقای عبدالخالق فراهی سرقونسل افغانستان در شهر پیشاور به روز دوشنبه از سوی افراد مسلح در ایالت شمالغربی پاکستان اختطاف گردید.

وزارت خارجهء افغانستان گفته است در این اواخر در نظر بود آقای فراهی منحیث سفیر افغانستان در اسلام آباد اجرای وظیفه نماید.

طبق یک خبر دیگر، یک دیپلومات دیگر افغان، نور محمد تکل نیز امروز در شهر پیشاور از یک سوء قصد جان به سلامت برده است.

XS
SM
MD
LG