لینک های دسترسی

Breaking News

تلفات افراد ملکی در غرب افغانستان به مراتب بیشتر بوده است


روزنامه نيو يارک تايمز از قول مامورين نظامي امريکا گزارش ميدهد که در نتيجه تحقيقات اردوی امريکا در مورد حملات هوائی بيست و دوم ماه اگست در يک قريه در غرب افغانستان معلوم شد که نسبت به آنچه قوماندان های امريکائی اذعان نموده بودند، تلفات غير نظامی به مراتب بيشتر بوده است.

روز نامه نيو يارک تايمز خاطر نشان ميسازد که در گزارش تحقيق کنندگان اردوی امريکا، گفته شده است که در حملات هوائی بر مخفيگاه مظنون طالبان در قريه عزيز آباد هرات، بيش از سی غير نظامی کشته شدند، نه پنج يا هفت نفر که اردوی امريکا از مدتی بر آن اصرار ميورزيد.

روز نامه از قول يکی از مامورين نظامی امريکا گزارش ميدهد که مايکل کالان، جنرال قوای هوائی که در راس هئيت تحقيق قرار داشت به اين نتيجه رسيد که تعداد بيشتر افراد غير نظامي، بشمول زنان و اطفال در زير خرابه ها مدفون شده اند.

روز نامه نيو يارک تايمز به ادامه خاطر نشان ميسازد که حملات هوائی در قريه عزيز آباد منشا تشنجات شديد بين حکومت افغانستان که ميگويد 90 نفر غير نظامی در حمله هلاک شدند، و اردوی امريکا تحت رهبری جنرال دويد مکرنن، قوماندان عاليرتبه امريکا در افغانستان که پيوسته اصرار ورزيده که صرف يک تعداد انگشت شمار در حادثه کشته شدند.

XS
SM
MD
LG