لینک های دسترسی

کوريای شمالی کار تخریب تاسیسات زروی اش را از سر میگیرد


کورياي شمالي ميگويد آنکشور کار تخريب تاسيسات ذروي يونگ بيونگ را از سر خواهد گرفت و به مفتشين امريکايي و آژانس بين المللي انرژي ذروي اجازه خواهد داد به کار تصديق اعلام ذروي بپردازند.

وزير خارجۀ کورياي شمالي، طي يک بيانيه ايکه از طريق آژانس رسمي خبري آنکشور امروز يکشنبه پخش شد، اظهار داشت پيونگ يانگ اين تصميم را بعد از آن اتخاذ نمود که واشنگتن اين کشور ستاليني را از فهرست کشور هاي حامي دهشت افگني حذف نمود.

کورياي جنوبي نيز از اين اقدام حکومت بوش استقبال نمود.

کيم سوک، فرستادۀ ارشد کورياي جنوبي به مذاکرات ذروي چندين مليتي با کورياي شمالي امروز يکشنبه در سيول به خبرنگاران گفت حکومت وي ازين توافق منحيث فرصتي براي قرار گرفتن مجدد مذاکرات شش جانبه ذروي در مسير عادي استقبال ميکند.

ايالات متحده امريکا بروز شنبه در مقابل تضمين هايي از جانب پيونگ يانگ براي تصديق فعاليت هاي ذروي اش، کورياي شمالي را از فهرست کشور هاي حامي دهشت افگني حذف نمود.

XS
SM
MD
LG