لینک های دسترسی

آزمايش راکت های قاره پيما توسط روسيه و پرتاب سفینه  فضایی


دمتري مديڤي ديڤ يک آزمايش نظامي راکت هاي جديد دوربرد را مشاهده نمود. او ميگويد سيستم دفاع راکتي آنکشور قوي است.

روسيه امروز يکشنبه دو راکت را از تحت البحري هاي مستقر در اقيانوس آرام و بحيرۀ بارنتس و يک راکت ديگر را از ستيشن پلي ستسک در شمال روسيه پرتاب نمود.

آقاي مدڤي ديڤ از پرتاب راکت در پلي ستسک مشاهده نمود و اظهار داشت که روسه به انکشاف انواع جديد اسلحه ادامه خواهد داد. اما وي از موثريت سيستم هاي موجود قدرداني نموده گفت که دفاع راکتي روسيه خوب است.

ماسکو در برابر پلان هاي ايالات متحده براي تعبيۀ يک سپر دفاع راکتي در پولند و جمهوري چک اعتراض نموده است.

مامورين امريکايي ميگويند که دفاع راکتي براي محافظت در برابر آنچه تهديد هاي مواجه از جانب کشور هاي سرکش مانند ايران ميخوانند، در نظر گرفته شده است.

اما روسيه ميگويد تعبيۀ اين سيستم ها در اروپا به توانايي هاي راکتي آنکشور صدمه رسانيده و امنيت را تهديد ميکند.

و طبق یک خبر دیگر، یک سفينۀ فضايي سيوز روسيه در حاليکه يک عملۀ تعويضي و يک سياح مليونر امريکايي را نقل ميکند بسوي ستشن فضايي بين المللي در حرکت است.

اين سفينۀ فضايي امروز يکشنبه از مرکز فضايي بيکونور در قزاقستان حرکت نمود.

درين سفينه ايدوارد فينکي فضانورد امريکايي و يوري لونچاکوف فضانورد روسي قرار دارند که اخيرالذکر ريچارد گريوت عملۀ فعلي ستيشن فضايي و شخص متنفذ بازي ويديويي را عوض ميکند.

وي همچنان اولين مسافر فضايي امريکايي است که مسير پدرش را به مدار تعقيب ميکند.

اوين گريوت فضانورد امريکايي در دوماموريت ادارۀ فضايي امريکا در سالهاي ۱۹۷۳ و ۱۹۸۳ سهم گرفت.

گريوت جوان در جريان دوهفته همراه با دو عملۀ ديگر فضايي به برخواهد گشت.

XS
SM
MD
LG