لینک های دسترسی

ملاقات بوچر با يوسف رضا گيلاني صدر اعظم پاکستان


ديپلومات ارشد ايالات متحده در امورجنوب آسيا، با يوسف رضا گيلاني صدراعظم پاکستان در اسلام آبادملاقات کرد.

مقامات در مورد ملاقاتي که بين رچارد بوچر معين وزارت خارجۀ امريکا و آقاي گيلاني امروز دوشنبه صورت گرفت تبصره نکرده اند اما انتظار ميرفت که آندو مبارزۀ پاکستان با دهشت افگني رامورد بحث قرار دهند.

بوچر،روز يکشنبه با امير حيدر خان هوتي وزير اعظم ايالت سرحد شمالغرب، در شهر نا آرام پشاور ملاقات کرد.

در جريان مذاکرات روزيکشنبه در پشاور،هوتي به آقاي بوچر گفت، ميخواهد مشکلات سياسي را از طرق گفت وشنود صلح آميز حل وفصل کند.

پاکستان از ايالات متحده بخاطر انجام حملات راکت بر تندروان مظنون القاعده وطالبان در امتداد سرحد پاکستان با افغانستان انتقاد کرد.

ايالات متحده بر پاکستان فشار مياورد تا اقدامات شديد تري عليۀ تندروان طالبان والقاعده که در نزديک سرحد باافغانستان مخفي شده اند، اتخاذ کند. واشنگتن ميگويد،جنگجويان از پاکستان بحيث پايگاه حملاتشان برعساکر امريکايي وافغان درافغانستان استفاده ميکنند.

سفارت ايالات متحده درمورد سفر آقاي بوچر بجز اينکه اين سفر از مدتي قبل بدين سو پلان شده ،تفصيلات بيشتري نشر نکرده است.

بوچر روز شنبه با رحمان ملک وزير داخلۀ پاکستان در اسلام آباد ملاقات کرد.

XS
SM
MD
LG