لینک های دسترسی

حد اقل ده تن در سوات کشته شدند.


مامورین پاکستان میگویند در نتیجهء زد و خورد میان نیرو های امنیتی آن کشور و تندروان طالب در منطقهء سوات ایالت سرحد، حد اقل ده تن کشته شده اند.

به گفتهء مامورین جنگ زمانی آغاز شد که تندروان آواخر روز سه شنبه یک کاروان ملیشه های امنیتی را مورد حمله قرار داد.

مقامات پاکستانی میگویند، در میان کشته شدگان این درگیری، پنج تن آن قوای امنیتی و پنج دیگر آن تندروان بودند.

همچنان گزارش های دیگر حاکیست که رهبران جدید پاکستان در حالی که از یک طرف کوشش میکنند جلو افزایش خشونت از سوی تندروان اسلامی را مهار نمایند، از طرف دیگر سعی دارند با بدست آوردن کمک های نقدی، اقتصاد این کشور را نجات بخشند.

این قدرت ذروی آسیا، با مواجه شدن با تورم بلند پولی امیدوار است قدرت های جهان و موسسات مالی نخواهد گذاشت اقتصاد این کشور بیشتر از این بی ثبات باقی بماند.

اقتصاد دانان میگویند پاکستان عجالتآ برای احیای اعتبار مالی در این کشور به حد اقل دو میلیارد دالر امریکایی ضرورت دارد و از سوی دیگر به مبلغ هشت میلیارد دالر برای تادیهء قروض خارجی نیازمند است.

XS
SM
MD
LG