لینک های دسترسی

رایس: ایجاد دولت فلسطینی آمدنی است.


کاندلیزا رایس، وزیر خارجۀ ایالات متحده میگوید ایجاد یک دولت فلسطینی نزدیک میشود ولی هشدار داد که پلان های اسرائیل برای اعمار مسکونه های بیشتر در کرانۀ غربی رود اردن بمذاکرات صدمه میزند.

رایس امروز بعد از ملاقات با محمود عباس، رئیس ادارۀ فلسطینیان در کرانۀ غربی رود اردن، صحبت کرد.

رایس اذعان کرد که توافق بین اسرائیل و فلسطینیان تا وقتی که هدف اصلی آن بود یعنی ختم سال جاری بوجود نخواهد آمد، ولی این مساعی در حکومت براک اوباما، رئیس جمهور منتخب در سال آینده، ادامه خواهد یافت.

رایس همچنان با چندین رهبر اسرائیلی، بشمول ایهود برک، وزیر دفاع ملاقات میکند. برک، امروز بعد از مذاکرات گفت کشورش متیقن است که ایران در صدد تولید اسلحۀ ذروی میباشد. او گفت اسرائیل هیچ چیزی را رد نمیکند و سفارش نمود که سایر کشورها از عین سرمشق پیروی کنند. تبصره های او وسیعاً منحیث در نظر داشتن امکانات حمله بر ایران پنداشته میشود.

XS
SM
MD
LG