لینک های دسترسی

نمایش بیش از یکصدو چهل اثر مینیاتوری در نمایشگاه آثار مینیاتوری هرات


بیش از یکصدو چهل اثر مینیاتوری در نمایشگاه آثار مینیاتوری هرات به نمایش گذاشته شد.

این نمایشگاه که توسط فاکولته هنرهای زیبای پوهنتون هرات در سالن ساختمان جدید این فاکولته گشایش یافته است، فرصتیست برای نمایش توانایی های هنرمندان این ولایت، در عرصه هنر کهن مینیاتوری.

در نمایشگاه حاضر برای اولین بار تعداد زیادی از دختران جوان نیز آثار ابتکاری خود را در زمینه ی مینیاتوری به نمایش گذاشته اند که اکثر این آثار به موضوعات و مسایل مربوط به زنان اشاره دارد.

هفت سال پس از سقوط رژیم طالبان در افغانستان، اکنون شرایطی مهیا شده است که تعداد زیادی از زنان نیز به اضافه مسوولیت های دیگر، به هنر نیز میپردازند.

در عین حال، به گفته توفیق رحمانی، رییس فاکولته هنرها، هدف اصلی برگذاری این نمایشگاه، نزدیک ساختن فعالیت های هنری به سطح معیارهای بین المللی و به نمایش گذاشتن توانمندی هنرمندان بوده است.

او میگوید: "هر چند از زمان استاد کمالالدین بهزاد، هرات همواره به عنوان مکتبی خاص در عرصه هنر مینیاتوری مطرح بوده است، اما حاکمیت طالبان خسارت عظیمی را به این عرصه وارد نمودند. به هر حال، طی هفت سال گذشته، برگذاری ده ها نمایشگاه جمعی و انفرادی از آثار هنرمندان این رشته در هرات، بیانگر این امر است که باید بار دیگر شاهد گسترش و رواج این هنر کهن سال در افغانستان باشیم."

حضور بی سابقه دختران جوان هنرمند در دومین نمایشگاه مینیاتور هرات نشان دهنده گسترش این هنر طی هفت سال گذشته است.

XS
SM
MD
LG