لینک های دسترسی

آزادی یک گروگان در فلیپین


یک مقام حکومت فلیپین میگوید تندروان اسلامیست یک کارمند یک سازمان کمک دهنده را که برای دو ماه در جزیرۀ جنوبی بسیلان گروگان گرفته بودند، آزاد کرده اند.

توران جنرال بنجامین دولورفینو، قوماندان قوای پیادۀ بحریۀ فلیپین میگوید ملت مندوزه بروز جمعه بدون آسیبی آزاد شد و به شهر زمبوانگا در جزیرۀ میندناو، دران نزدیکی ها انتقال داده شد.

تندروان ابوسیاف، مندوزا و یک کارمند دیگر یک سازمان کمک دهنده را بتاریخ ۱۵ سپتمبر بعد ازان اختطاف نمودند که موتر شان را با استفاده از سلاح متوقف ساختند. اسپرنسیتا هوپیدا، گروگان دیگر، بعد ازان بتاریخ ۳۰ اکتوبر آزاد شد که خانواده اش در بدل آزادی او پول پرداخت.

معلوم نیست که در بدل آزادی مندوزا نیز پولی پرداخته شده است یانه.

شورشیان اسلامیست در یک شورش چهل ساله برای یک موطن جداگانه در بخش های مسلمان نشین جنوب فلیپین میجنگند.

XS
SM
MD
LG