لینک های دسترسی

توقف هزاران پرواز، به سبب اعتصاب کارگران در دو کشور اروپایی


امروز دوشنبه خط هوایی ال ایتالیا مجبور شد که در حدود یکصد پروازش را از روم و میلان فسخ کند.

کارمندان خط هوایی ال ایتالیا هشت روز است که روی معاملۀ انتقال این خط هوایی علیل اعتصاب کرده اند.

یک گروه از سرمایه گزاران ایتالوی پیشنهاد کرده اند این خط هوایی رو به سقوط را خریداری کنند. اما اکثر اتحادیه ها این پلان را، به دلیل که قوه کار را کاهش میبخشد، رد کرده اند.

و پیلوتهای خط هوایی فرانسه در مورد یک مقررۀ تازه اعتصاب کرده اند که سن تقاعد را از ۶۰ به ۶۵ بلند میبرد.

این اعتصاب، به پرواز های این خط هوایی، برای چهارمین روز متواتر، صدمه رسانیده است.

ادارۀ ایر فرانس میگوید، فردا پرواز هایش، باساس تقسیم اوقات از سر گرفته خواهد شد.

XS
SM
MD
LG